Cursusvoorwaarden Spaans in ’t Gooi per 01 januari 2020

 

A. Inschrijving

1. Na acceptatie van onze offerte ontvangt u van ons een inschrijfformulier, de  factuur en de cursusvoorwaarden. Deze kunt u invullen en ondertekenen en naar ons e-mailen, voorafgaand aan de eerste les.

2. De cursusovereenkomst treedt in werking op het moment waarop wij uw inschrijfformulier ondertekend retour hebben ontvangen.

3. Privé- of duoles wordt in overleg met de cursist bepaald(tijd, plaats, aantal lessen etc.)  Groepslessen worden bij voldoende inschrijving op vaste dagen en tijden gegeven. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus via e-mail een bevestiging van plaatsing  overige informatie.

4. Wanneer u niet geplaatst kan worden omdat een cursus vol is, ontvangt u daarover tijdig bericht.

5. Spaans in ´t Gooi behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling. U ontvangt daarover tijdig bericht. Eventueel aan Spaans in ‘t Gooi betaald cursusgeld wordt dan binnen 10 dagen teruggestort.

 

B. Lessen

1. Bij privéles kunt u in overleg met ons een les verschuiven naar een later tijdstip. U dient dit wel minimaal 48  uur vóór aanvang van deze les door te geven. Tijdige annulering houdt in dat de les op een later tijdstip alsnog genoten kan worden. Te late annulering betekent dat de les als gegeven wordt beschouwd. Lessen in een groepscursus die gemist worden door toedoen van de cursist zelf kunnen niet achteraf worden ingehaald. Bij duolessen gelden dezelfde voorwaarden als bij de groepscursus tenzij anders wordt overeengekomen.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de student zal er geen restitutie plaats vinden van het betaalde cursusgeld.

3. Een lespakket voor privéles heeft een beperkte geldigheid, afhankelijk van het aantal uur dat wordt afgenomen:

Een cursus van 10 uur is geldig tot 4 maanden na de eerst geplande les. 

Een cursus van 15 uur is geldig tot 5 maanden na de eerst geplande les. 

Bij een cursus van meer dan 15 uur: afhankelijk van de duur van de cursus.

 

C. Betaling en facturen

1. Een cursus of les wordt vooraf in 1 termijn betaald

2. De student zal de factuur ontvangen per email in PDF formaat. 

3. Door het retourneren van het door de cursist ondertekende inschrijfformulier gaat de student automatisch akkoord met de cursusvoorwaarden. 

4. Betaling van de factuur of facturen dient in zijn geheel uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus te geschieden.

5. Een factuur zal de volgende posten bevatten: aantal af te nemen lesuren, uurtarief en eventuele reiskosten. Lesmateriaal zit bij uurtarief in begrepen. De BTW is vrijgesteld.

6. Niet tijdige betaling van het cursusgeld kan leiden tot uitsluiting van de cursus zonder dat betaalde gelden worden gecrediteerd.

7. Het lesmateriaal wordt op de eerste les aan de cursisten uitgereikt.

8. Zolang van u geen betaling is ontvangen kan u de toegang tot de lessen worden geweigerd.

 

D. Eigendom van voorwaarden studiemateriaal 

1. De cursus omvat alle voor de cursist benodigde studiematerialen. 

2. Alle rechten op door Spaans Leren in ´t Gooi ontwikkelde studieprogramma's en oefenmaterialen, in welke vorm dan ook, blijven eigendom van Spaans in ‘t Gooi. Het is niet toegestaan deze zonder voorafgaande toestemming van Spaans in ‘t Gooi ten behoeve van derden te gebruiken.  

 

E. Klachtenregeling

1. Bij Spaans in ‘t Gooi stellen wij uw belangen centraal. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Spaans in ‘t Gooi ziet iedere klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.

2. Klachten kunt u e-mailen naar spaansinhetgooi@gmail.com

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen behandeld.

 

F. Wijziging cursusvoorwaarden

Spaans in ´t Gooi is ten allen tijde gerechtigd de cursusvoorwaarden  te wijzigen. De gewijzigde cursusvoorwaarden zullen gelden voor nieuwe inschrijvingen die binnenkomen vanaf de datum van de wijzigingen. Cursusvoorwaarden worden u samen met het inschrijfformuler toegestuurd. Op verzoek kunnen wij u de cursusvoorwaarden ook toesturen.

G. Overig

Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de cursusvoorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij Spaans in ´t Gooi.